Ben jij eigenaar van een historisch waardevol gebouw?

Ben jij eigenaar van een historisch waardevol gebouw? 
Woon je in een zone die beschermd is als stads-/ dorpsgezicht, 
als landschap of als archeologische site? 
Je kan dit checken op geo.onroerenderfgoed.be 

Wil je werken uitvoeren aan of in beschermd erfgoed? 

Dan heb je voor die werken vaak een toelating nodig van het agentschap Onroerend Erfgoed. Meer info vind je op de website van het agentschap
Mogelijk kom je in aanmerking voor een erfgoedpremie of voor belastingvermindering. Voor meer info: zie deze pagina
De IOED maakt je wegwijs in de betreffende regelgeving, geeft jou advies bij de inhoudelijke aanpak en helpt je op weg bij de procedure van vergunning, toelating, melding of premieaanvraag. 

Wil je een historische waardevol gebouw verbouwen of herstellen? 

Je kan bij ons terecht voor uitleg over de erfgoedwaarden van het gebouw en advies bij je verbouwingsplannen. 
Historische bouwtechnieken vergen vaak specifieke hersteltechnieken. Ook hierbij helpen wij jou op weg. Interessante handleidingen kan je alvast vinden bij Monumentenwacht

Waardevolle gebouwen kunnen opgenomen zijn in een door Vlaanderen 'vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed'. Hiervoor gelden dan bepaalde rechtsgevolgen

 Ook zonder erfgoedstatuut kan je in aanraking komen met erfgoed

Vind je bij graafwerken oude muren, voorwerpen of andere sporen uit het verleden? 

Dan ben je verplicht om de vondst binnen de drie dagen te melden aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Binnen de 10 dagen komen archeologen van het agentschap de vondst ter plaatse onderzoeken, gefinancierd door de Vlaamse overheid. Het enige wat jij moet doen, is de vondst en haar vindplaats ondertussen beschermen. 

Voor meer info: www.onroerenderfgoed.be/ik-wil-een-toevalsvondst-melden 

Twijfel je of een bepaalde vondst moet gemeld worden? Contacteer ons. De IOED komt ter plaatse en helpt jou verder op weg bij de vondstmelding. Bovendien verzamelen wij op die manier mee de archeologische kennis van onze streek, dankzij jouw alertheid. 

Plan je nieuwbouw of een verkaveling?

In bepaalde gevallen moet je een archeologienota laten opmaken en bijvoegen bij je vergunningsaanvraag.

Voor meer info: www.onroerenderfgoed.be/archeologie-bij-vergunningsaanvragen-bouwheren 

De IOED maakt jou of je architect wegwijs in het archeologietraject

Wil iemand metaaldetectie uitvoeren op jouw gronden? 

De metaaldetectorist heeft dan toestemming nodig van jou, als eigenaar of pachter van de grond. De vondsten blijven jouw eigendom, tenzij je daar onderling andere afspraken over maakt. 

De vondsten moeten alleszins op een goede manier bewaard worden: in zijn geheel als archeologisch ensemble te behouden, correct verpakt en gelabeld. Een eventuele overdracht van het ensemble meld je aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Dat maakt het mogelijk voor archeologen om bepaalde ensembles later nader te onderzoeken. Zoniet, kan er veel kennis verloren gaan. 

Meer info over de regels omtrent metaaldetectie kan je vinden op www.onroerenderfgoed.be/ik-ben-metaaldetectorist

De IOED kan jou hierover meer toelichting geven en je op weg helpen bij het maken van afspraken met de metaaldetectorist(en). 

 Financiële ondersteuning?

Vlaamse Overheid

Op deze pagina biedt het agentschap Onroerend Erfgoed een overzicht van de mogelijkheden en voorwaarden tot financiële ondersteuning voor: beschermd erfgoed, niet-beschermd erfgoed en  archeologische onderzoeken. 
De IOED kan je hierin op weg helpen voor jouw specifieke project. 

Provincie Vlaams-Brabant 

Een provinciale financiële ondersteuning voor waardering of onderhoud van onroerend erfgoed in eigendom van openbare besturen of vzw's. 
Een subsidie 'Ontsluiting van Onroerend Erfgoed' voor projecten die onroerend erfgoed toegankelijk maken voor het publiek. 

Stad of gemeente 

Een gemeentelijke subsidie voor onderhoud van kruisen en kapellen in Kortenaken of in Zoutleeuw.