Bezig met het schrijven van een archeologienota?

Als je een archeologienota moet opmaken voor een project op grondgebied van Landen, Zoutleeuw, Geetbets of Kortenaken, dan kunnen wij jou op weg helpen. 
Wij verzamelen immers stelselmatig het archeologisch relevante materiaal (publicaties, cartografisch en iconografisch materiaal, vondstlocaties, …) in ons werkingsgebied. Op die manier bouwen wij ons stilaan uit tot lokaal kenniscentrum op vlak van erfgoed en archeologie. 

 Bezig met archeologisch (voor)onderzoek?

Dan vernemen wij dat graag. Op die manier vergroten wij immers lokaal onze archeologische kennis en inzichten.

Wij kunnen jou ondersteunen op vlak van publiekswerking en zo samen werken aan een breder draagvlak voor archeologie. Tijdens of na afloop van je onderzoek. 

Denk aan het organiseren van een bezoekdag voor het brede publiek, het organiseren van educatieve activiteiten voor lokale schoolkinderen, het delen van informatie (via infopaneel aan de site, webpagina, Facebook, …), het organiseren van een lezing over de resultaten, … 

Zo organiseerden we voor de Archeologiedagen in 2020, in samenwerking met  ARON bvba (en met stad Landen en re-enactor Jessie Clos), een openstelling van de opgegraven site, zowel voor de buurtbewoners als voor het brede publiek. Voor de lokale school combineerden we dit bezoek zelfs met een leuke re-enactmentactiviteit. 

 Eindrapport aangemaakt?

Geef ons dan een seintje! We lezen dat eindrapport met veel interesse. En de resultaten, die publiek raadpleegbaar zijn, vertalen we door naar de lokale bevolking.