Met de steun van

Dit project wordt gerealiseerd met de steun van Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland (ELFPO

 Over het project

Het project 'Wonderlijk Warandebos' wil de prachtige natuur en het unieke erfgoed van het Warandebos in Geetbets bewaren, versterken en beleefbaar maken voor inwoners en bezoekers. Door middel van evenementen en (educatieve) activiteiten laten we doelgroepen kennis maken met dit pareltje van het Hageland: een cirkelvormig bos midden in agrarisch gebied, dat restanten bevat van de legendarische burcht van Rummen, het bolwerk van de laatste heer van Loon, de rijke Arnold van Rummen. Met de vernietiging van deze burcht werd het graafschap Loon definitief ingelijfd bij het prinsbisdom Luik. Tijdens de belegering in augustus 1365 werd vermoedelijk voor het eerst in de Lage Landen gebruik gemaakt van buskruit. Vandaag zorgen de nog aanwezige grachten- en wallenstructuren voor een unieke bosvegetatie, die dit project wil versterken met een geïntegreerd natuurbeheersplan dat zowel de erfgoed- als de natuurwaarden voor de toekomst verzekert. 

Doelstellingen:

  1. Het opstellen van een geïntegreerd natuurbeheersplan zodat de natuur- en erfgoedwaarden van het Warandebos gevrijwaard en versterkt kunnen worden. 
  2. Ontsluiting van de site: het organiseren van activiteiten tijdens de projectperiode en het plaatsen van informatieve panelen en belevingselementen 
  3. Kwalitatieve versterking van een stukje van het wandelnetwerk Getevallei 
  4. Natuur- en erfgoededucatie voor verschillende doelgroepen 

 Geïntegreerd beheersplan

Wat is een beheersplan?

Een beheersplan is een uitgewerkte langetermijnvisie op het beheer van beschermd erfgoed. Het is ook een instrument om dit beheer te organiseren en te vergemakkelijken. Zo geeft het plan aan welke werkzaamheden nodig zijn en binnen welke timing of regelmaat deze dienen te worden uitgevoerd.

Het Warandebos heeft zowel natuurwaarden als erfgoedwaarden. Daarom is er een geïntegreerd beheersplan opgesteld: er is een langetermijnvisie ontwikkeld op vlak van erfgoed én natuur.

Afbakening gebied 

Het beheersplan heeft betrekking tot de cultuurhistorisch landschap beschermde zone (in het rood) als de overgangszone (groen gearceerd).

De voorgestelde natuurmaatregelen betreft de percelen gelegen in het Warandebos worden uitgevoerd in de looptijd van dit beheersplan. Deze percelen zijn in eigendom van de gemeente Geetbets.

Voor de percelen die momenteel in landbouwgebruik zijn, in de niet-beboste zone van het beschermde cultuurhistorisch landschap, hebben we maatregelen voorgesteld. 
Deze maatregelen zijn enkel mogelijk indien de betreffende eigenaar hiermee akkoord is.

Meer info over het beheersplan vind je terug op de website van Gemeente Geetbets

Het beschermingsdossier kan je lezen op de website van Onroerend Erfgoed.

 Het Warandebos in beeld

 Prikbord

Terugblik: De strijd om de burcht van Rummen

Ruim 400 bezoekers werden tijdens op 28 mei 2023 ondergedompeld in middeleeuwse sferen in en rond het Warandebos in Geetbets.

Terugblik: Archeologiedagen 2022 met de leerlingen van GVBS De Knipoog Rummen

Samen met de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van Deknipoog Vrije Basisschool Rummen gingen we op zoek naar de verdwenen Burcht van Rummen in het Warandebos.

Warandebos rondgang
Gegidste wandeling: de verborgen natuurschatten van het Warandebos
 23/04/2023

Ontdek tijdens een wandeling de natuurschatten van het Warandebos.

belegering Warandebos
De strijd om de burcht van Rummen
 28/05/2023

Dompel je onder in middeleeuwse sferen tijdens de Archeologiedagen in en rond het Warandebos van Geetbets!

Warandebos rondgang
Gegidste wandeling: de verborgen natuurschatten van het Warandebos
 23/04/2023

Ontdek tijdens een wandeling de natuurschatten van het Warandebos.

Archeologiedagen Warandebos met gids
Warandebos, graf van het graafschap Loon
 21/05/2022

Ontdek tijdens een gegidste wandeling het mysterieuze verleden van het Warandebos.